Om oss

Denne siden omhandler bryggerlauget Svarstad Ølbryggerlaug, SØL for short. Her vil vi publisere litt info om bryggingen, bilder og video.

tirsdag 12. november 2013

Ny temperaturkontroller

La for en tid tilbake inn en bestilling på to stk temperaturkontrollere på dx.com. Jeg trodde det var en STC-1000-klone, men hadde visst kikket litt for kjapt på beskrivelsen. Det viste seg å være kun ett relé, altså mulighet for enten varmekilde eller kjølekilde, i prinsippet en UT-200. Medfølgende manual var verdiløs i det den var på kinesisk. Koblingsskjema var printet på selve boksen, og med litt hjelp fra Norbryggs forum var det bare å få koblet det hele, denne gang i en matboks :)

Bilder:

Billig koblingsboks, matboks fra Europris på tilbud - 20 kr

Kuttet et passende hull med Leatherman og papirkniv

Drillet et par hull til ledninger

XH-W1208

Koblingsskjema

Ferdig koblet 

It's working, yay!

"Lekmannens koblingsskjema"


For de som ønsker å gå til anskaffelse av denne typen, finnes den som nevnt hos dx.com. Jeg fant en manual på en slags engelsk her. Kortversjonen av hvordan denne fungerer:


  • For å stille temperaturen reléet skal slå inn på, trykk "SET" en gang, juster temperaturen og trykk "SET" en gang til
  • For innstillinger, hold "SET" inne i 5 sekunder. Du får da opp menyen (P0-P6). Alle menyvalgene entrer man ved å trykke "SET" en gang, og går ut av de på samme måte. De ulike menyvalgene er:
  1. P0: Her velger man "C" for cooling eller "H" for heating. Dersom målt temperatur er <= innslagstemperaturen vil reléet kobles inn dersom man har valgt "H". Velger man "C" vil det slå inn dersom målt temperatur er >= innslagstemperaturen
  2. P1: Buffer. Setter en buffer fra 1-15 på innslagstemperaturen
  3. P2: Høyeste tillatte temperatur. Her kan man sette en grense for hva som er høyeste tillatte innslagstemperatur
  4. P3: Laveste tillatte temperatur. Her kan man sette en grense for hva som er laveste tillatte innslagstemperatur
  5. P4: Temperaturkorrigering. Dersom man trenger å justere temperatuen proben måler
  6. P5: Delay. Her settes treghet i minutter før reléet kobler inn, for å spare f.eks. kompressoren i et kjøleskap
  7. P6: Denne kan settes til ON/OFF. Har ikke helt funnet ut av hva den gjør :)

2 kommentarer: